Монголын залуу эрдэмтэн судлаачдын үндэсний V чуулган

“Шинжлэх ухаан ба Үйлдвэрлэлийн эрх зүйн орчны шинэчлэл”

Хуралдааныг удирдагч - Нийгмийн шинжлэх ухааны залуу эрдэмтдийн холбооны тэргүүн ШУТИС-ийн Бизнес удирдлага, хүмүүнлэгийн сургуулийн дэд захирал, доктор (Ph.D) Б.Пүрэвсүрэн

 

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

 

“Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын санхүүжилт ба венчур хөрөнгө оруулалт”

Хуралдааныг удирдагч - Шинэ Монгол технологийн дээд сургуулийн захирал, доктор, профессор Ч.Ганзориг

 

undefined

undefined

undefined

Шинжлэх ухаан, технологийн паркын ажлыг эрчимжүүлэх тухай”

Хуралдааныг удирдагч - МУИС-ийн Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургуулийн профессор, доктор (Ph.D) Ч. Лодойравсал

 

undefined

undefined

undefined

undefined

Холбоо барих

Та дээрх зураг дээрх нууц үгийг давтан бичнэ үү.